Impressum

Invent Medical Group, s.r.o.

Technologicka 376/5
Ostrava-Pustkovec, 708 00
Czech Republic

Jednatel: Jiri Rosicky
IČO: 04611535
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 64405.
DIČ: CZ04611535

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich webových stránek byl připravován s velikou pečlivostí. Nemůžeme však poskytnout žádnou záruku za přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatelé služeb jsme zodpovědní za obsah těchto stránek. Jako poskytovatelé služeb však nemáme povinnost sledovat předávané nebo ukládané informace ani vyšetřovat okolnosti, které svědčí o nezákonné činnosti. Neseme odpovědnost za odstranění nebo zabránění použití informací podle obecných právních ustanovení. Převzít odpovědnost je možné pouze od data zjištění porušení konkrétního ustanovení. Po oznámení o takovémto porušení obsah okamžitě odstraníme.


Odpovědnost za odkazy

Naše internetové stránky obsahují odkazy na externí weby, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Tudíž nemůžeme za tyto webové stránky přijmout žádnou odpovědnost. Za obsah stránek, na které odkazujeme, odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Externí weby byly kontrolovány kvůli možnému porušení zákona ve chvíli, kdy byl odkaz na náš web umístěn. V té době na nich nebyl žádný nelegální obsah přítomen. Bez konkrétního důkazu o porušení zákona je trvalá kontrola odkazovaných stránek bezdůvodná. Po oznámení o případném porušení zákona odkazy okamžitě odstraníme.


Autorská práva

Obsah a další díla na těchto webových stránkách podléhají autorskému zákonu. Reprodukce, přejímání, distribuce nebo jakýkoli druh využití nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé nekomerční účely. Pokud je obsah na této stránce vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích osob (zejména je označen obsah třetích stran). Pokud zjistíte jakékoliv porušení autorských práv, prosím upozorněte nás. Po přijetí upozornění obsah okamžitě odstraníme.